Veilig en duurzaam

Kwaliteit is niet alleen een keuze maar wordt ook ondersteund door certificeringen. Voor een snel overzicht bekijkt u onderaan deze pagina ons certificeringsschema.

ISO 9001
Wij verbeteren continu onze kwaliteit van werken. Daarom hebben wij ons kwaliteitsmanagementsysteem gestandaardiseerd, meetbaar en controleerbaar gemaakt volgens de norm ISO 9001.

VCA en Safety Culture Ladder
Wij werken veilig en milieubewust en trainen ons erin de gevaren om ons heen te herkennen en beperken. We voldoen aan alle veiligheidseisen en onze werknemers zijn op de hoogte van de veiligheidsregelgeving. We spreken elkaar aan op ieders veiligheidshouding en gedrag. Dat geldt voor onze eigen mensen maar ook voor onze inhuurkrachten, onderaannemers en personen in de omgeving. Naast hun vakspecifieke opleidingen beschikken onze medewerkers over een geldig diploma VCA-Basis of VCA voor Operationeel Leidinggevenden. Voor nog meer veiligheidsbewustzijn werken wij op dit moment toe naar certificering volgens de Safety Culture Ladder.

CO2-prestatieladder
Door de aard van onze werkzaamheden veroorzaken onze activiteiten CO2-uitstoot. Onze projecten kunnen vaak alleen worden gerealiseerd met zware machines die veel brandstof verbruiken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een gezond en duurzaam leefmilieu door te werken aan de overstap naar groene energie waar dat kan, de aanschaf van milieuvriendelijke en emissiearme en elektrisch aangedreven machines en het bewust maken van medewerkers van het milieueffect van hun rijgedrag. Onze inspanningen worden op dit moment gewaardeerd met op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

BRL SIKB 7000
Tijdens het uitvoeren van bodemsaneringen en asbestherkenningswerkzaamheden waarborgen wij de kwaliteit en veiligheid van de sanering door het opstellen van saneringsdoelstellingen en het volgen van de richtlijnen en protocollen volgens BRL SIKB 7000. Onze medewerkers zijn opgeleid en bevoegd en in het bezit van een geldig R-DLP certificaat. Onze certificaten treft u aan in het certificatieschema onderaan deze pagina.

Volandis Erkend Leerbedrijf
Zonder goed opgeleide jonge medewerkers heeft onze bedrijfstak geen toekomst. Wij spannen ons daarvoor graag in en zijn daarom een door Volandis Erkend Leerbedrijf. 

Subsidie Saneringsunit

Voor het bouwen van een saneringsunit ontvangen wij momenteel een subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de volgende activiteit(en):

  • Ingebouwde kantoorruimte
  • Ingebouwde kleed- en doucheruimte
  • Ingebouwd toilet
  • Ingebouwd waterreservoir
  • Ingebouwde pomp voor het pompen van water
  • Zonnepanelen voor de stroomvoorziening

Deze saneringsunit wordt gebouwd op een containeronderstel waarbij het mogelijk is de unit in een keer op een vrachtauto te plaatsen. Hierdoor is het geheel effici├źnter te transporteren wat de CO2-reductie ten goed komt. De watertank van de unit zal gevuld worden met regenwater afkomstig van de loods op ons terrein. Middels ondersteuning van het SNN hebben we een geheel nieuw prototype van dit concept ontwikkeld.

Ons managementsysteem is gecertificeerd volgens diverse normen, te weten:

CertificatieschemaOnderwerpGeldig totDownload
1 NEN-EN-ISO9001:2015Kwaliteit09-05-2026ISO 9001:2015
2 VGM beheerssysteemcertificaat VCA**2017/6.0Veiligheid09-05-2026VCA**
3 BRL SIKB 7000, SIKB-protocol 7001 en 7004Bodemsanering15-07-2026BRL SIKB
4 VIHB Handel & RecyclingVervoer en inzameling afvalstoffenonbepaaldNIWO-VIHB
5 CO2 prestatieladder, niveau 3Emissie reductie25-01-2026CO2 prestatieladder
Overige downloads
Overeenkomst G-rekening
Verklaring betalingsgedrag
Uittrekstel Kamer van Koophandel

https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Kleine_Weg_en_Waterbouw

Beslissing actieve deelname aan een initiatief 2022

Emissie inventaris 2021

Emissie inventaris 2022

Maatregelen ter vermindering CO2 emissies 2022

Verantwoording reductie doelstellingen 2021 en 1ste helft 2022

Verantwoording reductie doelstellingen 2022

Beslissing actieve deelname aan een initiatief 2023

Verantwoording reductie doelstellingen 1ste halfjaar 2023