Grondwerken

Met grondwerk is het in 1959 allemaal begonnen. En nog steeds is grondwerk de basis van ons bedrijf. Denk aan het verplaatsen, aan en afvoeren van zand en grond, het uitgraven van bouwkavels, het ophogen, egaliseren of verlagen van grondoppervlakten, het aanleggen van drainage en het omwerken van grond en het verbeteren van de grondkwaliteit. Wij beschikken over alle machines en apparatuur die daarvoor nodig is, van diverse typen kranen tot gps-apparatuur voor het maken van 3D-modellen.