Graafschadepreventie

In de voorbereiding op grond- en graafwerkzaamheden is het van groot belang te weten wat er zich onder het oppervlak bevindt. Kabels, leidingen en andere obstakels in de grond kunnen het werk namelijk vertragen of verstoren. En dan hebben we het nog niet over de gevolgen van beschadigingen. Betrek ons daarom in een vroeg stadium bij uw plannen. Door het inzetten van een grondradar in combinatie met radiodetectie brengen wij de locatie in kaart en worden verdere plannen afgestemd op deze onderzoeksresultaten.