Bodem- en watersaneringen

Bodemsanering complex? Wij regelen het!

In een saneringsplan brengen wij in kaart wat er aan de hand is en hoe de locatie weer schoon opgeleverd kan worden. Wij zorgen voor de aanvraag van goedkeuring bij de overheid en regelen de noodzakelijke meldingen en vergunningen. Veiligheid en kwaliteit van de sanering zijn gewaarborgd omdat wij werken volgens de richtlijnen BRL SIKB 7000. Onze medewerkers zijn bevoegd voor dit specialistische werk en in het bezit van de certificaten die nodig zijn om leiding te mogen geven aan deze complexe projecten.

Voor calamiteiten die acute bodemverontreiniging veroorzaken zoals een lekgeslagen olietank of het aantreffen van drugsafval zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.