infrawerkzaamheden

In opdracht van HuneBouw verzorgen wij de infrawerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw kantorenpand op de Buitenvaart te Hoogeveen. Wij verzorgen de totale grondwerk, de riolering en de verhardingen bestaande uit asfalt en bestrating.